ปรัชญาของโรงเรียน

นัตถิ  ปัญญา  สมา  อาภา
แสงสว่างใด  เสมอด้วยปัญญาไม่มี
( โดย  พระครูอุปกิตปริยัตยาภรณ์  เจ้าคณะอำเภอหนองขาหย่าง  )

คำขวัญ

เรียนดี  มีวินัย ใฝ่คุณธรรม  นำกีฬา รักษาสิ่งแวดล้อม
สีประจำโรงเรียน  :  สีเขียวเหลือง
สีเขียว หมายถึง  ความเจริญก้าวหน้า
สีเหลือง หมายถึง  ความสงบสุข  ความร่มเย็น

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117 มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เด็กพิการเรียนร่วมชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บุคลากรได้รับการพัฒนา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำเทคโนโลยี ดีสิ่งแวดล้อม พร้อมวัฒนธรรมไทย ห่างไกลยาเสพติด

ประวัติโรงเรียน

สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานีเปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2464 โดยใช้ศาลาวัด
พ.ศ. 2515 ทหารอเมริกันโดดร่มหารายได้สร้างอาคารแบบ 017 (อาคารหลังเก่า)
พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านหลุมเข้า เป็น โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117
พ.ศ. 2534   เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และ ย้ายโรงเรียนจากที่ตั้งเดิม เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา มาที่อยู่ปัจจุบัน เนื้อที่ 13 ไร่ 53. ตารางวา
พ.ศ. 2539   นายอนันต์ อร่ามคำ สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล 3 ขวบ) โดยงบประมาณส่วนตัวตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียน   ปัจจุบัน อบต.หลุมเข้าสนับสนุนงบประมาณ
โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117 ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ ระดับอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   มีครูจำนวน 18 คน ครูมาช่วยราชการ 2 คน อัตราจ้าง 1 คน
มีนักเรียน 210 คน และ นักการภารโรงจำนวน 1 คน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.  มีความขยันหมั่นเพียรและเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2.  มีความซื่อสัตย์  ขยัน  มีระเบียบวินัย  และมีมารยาท
3.  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนร่วม
4.  รู้จักวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากสื่อต่าง ๆ
5.  มีสุขภาพอนามัยดี  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
6.  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย
7. อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.  สืบสานภูมิปัญญาไทยและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

Advertisements

Archives

April 2018
M T W T F S S
« Feb    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Categories

Blog Stats

  • 1,004 hits
Advertisements

%d bloggers like this: